Lektoři

 • Všichni lektoři jsou odborně způsobilí, kvalifikovaní v daném jazyce, schopni své znalosti účinně a se zájmem předávat, vytvářet příjemnou, motivující studijní atmosféru a vést studenty k naplnění vytyčených cílů s pochopením pro jejich limitované časové možnosti na přípravu.
 • Většina našich lektorů absolvovala dlouhodobé pobyty v zahraničí nebo ´pravidelně odjíždí během letních měsíců na zahraniční stáže, aby prohloubila své jazykové znalosti a udržovala si vysokou úroveň mluveného projevu - v mnoha případech k nerozeznání od rodilého mluvčího.
 • Cílem výuky v námi organizovaných kurzech je opravdu naučit studenty rozumět mluvenému slovu, pohotově reagovat, plynule hovořit a disponovat potřebnou slovní zásobou. To vše příjemnou, účinnou přirozenou metodou v tempu vyhovujícímu potřebám našich klientů.
 • Výsledky společné práce lektora a jednotlivých účastníků jazykových kurzů jsou pravidelně ověřovány znalostními testy a případné nedostatky systematicky odstraňovány tak, aby bylo dosaženo co nejefektivnějších výsledků již v průběhu vzdělávacího programu a sami účastníci jazykového kurzsu pociťovali osobní spokojenost se svými znalostmi.
 • Sami účastníci jazykových kurzů mají možnost anonymně zodpovědět dotazy na kvalitu a systém výuky v námi předložených dotaznících. Jakékoliv změny a návrhy na přizpůsobení či změnu stylu výuky jsou diskutovány a přizpůsobeny návrhům studentů.

Hodnocení znalostí studentů

Lektoři studentům pravidelně předkládají malé i delší testy na základě kterých vyhodnocují efektivitu a postup výuky. Chyby jsou konzultovány a následně napravovány.

Testy nemají plnit formu stresujícího prvku nýbrž motivačního – studenti jsou tedy včas upozorněni, aby se předcházelo tolik známé fluktuaci v hodinách apod.

Pravidelně v každém semestru lektoři vypracovávají podrobné písemné hodnocení jednotlivých studentů, které s účastníky rovněž ústně konzultují, doporučují kroky vedoucí ke zlepšení vlastních výsledků a další motivaci ke studiu jazyka.

Cena jazykového kurzu zahrnuje

 • výuku jazyka v malých studijních skupinách 6 – maximálně 9 studentů.
 • v případě Vaší absence na výuce Vám automaticky zašleme informace o probraném učivu minulé lekce
 • průběžné testování nabytých znalostí studentů
 • písemné hodnocení lektora na každého studenta za každý semestr
 • doplňkové studijní materiály jako např. fotokopie apod. pro jednotlivé účastníky výuky
 • individuální přístup ke každému klientovi, snažíme se maximálně vyhovět vašim potřebám a řešit vaši aktuální situaci – např. změna rozvrhu apod.
 • závěrečný certifikát školy pro každého studenta, za předpokladu úspěšného složení závěrečného testu a splnění 70% docházky.

Jazykové kurzy škol zařazených do přílohy vyhlášky MŠMT jsou osvobozeny od DPH

Rychlý kontakt Rychlý kontakt:

Telefon:
+420 603 272 973
+420 603 202 768

E-mail:
jcsvet@jcsvet.cz

Adresa:
Dr. Šmerala 6
702 00, Ostrava - centrum

Aktuality Aktuality:

Zápis do jazykových kurzů 2014/2015

Zápis do jazykových kurzů 2014/2015

16. 3. 2014Mnoho termínů konání od 7 do 19 hodin. Výuka ve skupinách 6 - 9 osob. Pomaturitní studium AJ. Příprava k mezinárodním certifikátům. Individuální výuka. Vzdělávací programy na míru firmám. Kvalifikovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí....

pokračování »

Spuštění nových webových stránek

Spuštění nových webových stránek

29. 1. 2014Dnes byly spuštěny zcela nové webové stránky našcho jazykového centra - jcsvet.cz......

pokračování »

Jazyky Jazyky:

Jazykové centrum Svět - Váš klíč do světa a k profesnímu úspěchu
Telefon: +420 603 272 973, +420 603 202 768   •   E-mail: jcsvet@jcsvet.cz, silvie.jati@jcsvet.cz